Obrábění odlitků pro lisovací nástroje dle 3D dat zákazníka