Udržitelnost

Slévárna Kuřim, a.s. plní podmínky stanovené Integrovaným povolením, které bylo vydané dne 17.7.2007 a je průběžně aktualizováno. I přes znatelné zpřísnění emisních limitů od 1.1.2021 jsou stanovené emisní limity s velkou rezervou plněny.

Nad rámec integrovaného povolení se Slévárna Kuřim, a.s. snaží dále prosazovat i další environmentálně příznivé aktivity, například je součástí projetu Zelená firma prostřednictvím kterého jsou vysloužilé elektrospotřebiče předávány společnosti, která zajistí jejich recyklaci.

V rámci tohoto projektu mohou vysloužilé spotřebiče donést i samotní zaměstnanci z domácností.

Slévárna Kuřim, a.s. má od roku 2019 rovněž certifikovaný systém ISO 50 001, kterým je zabezpečeno hospodárné využití energií, což je téma, které obzvláště v dnešní době nabývá na aktuálnosti.

Při revitalizaci zeleně v areálu Slévárny Kuřim, a.s. bylo v roce 2015 vysazeno přes 60 stromů a přes 1000 keřů a přes 1000 okrasných bylin a trav, které by společně měly zabezpečit vhodné podmínky pro rozvoj fauny v našem areálu.

Není bez zajímavosti, že závlaha zeleně v areálu je zabezpečována vodou ze zachycených dešťových srážek z části střech Slévárny Kuřim, a.s.

Nadbytky písku z pískových forem slouží jako náhrada části přírodních zdrojů do stavebních výrobků v rámci mimořádného projektu v rámci celé Evropské unie.

Hlavním úkolem při zimní údržbě je zachování bezproblémové sjízdnosti a schůdnosti komunikací v areálu naší společnosti. Tato údržba je zajišťována ekologicky s přihlédnutím k životnímu prostředí a proto používáme pro posyp výlučně přírodní inertní materiál.